Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
beställarkompetens

Yttrande över betänkandet Ny företagshälsovård – ny kunskapsförsörjning (2008)

Anvisning till yttrandet Betänkandets sammanfattning återger enbart resultaten av det som har varit kommitténs kärnuppdrag, nämligen att ge förslag om hur företagshälsovårdsutbildningen ska bedrivas och om huvudmannaskap. I huvudtexten förs…