Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
behörighet

Yttrande över betänkande – Legitimation och skärpta behörighetsregler (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet yttrar sig över ovan nämnda betänkande i de delar som handlar om förskollärarlegitimation. I betänkandet föreslås att det byggs upp ett system för lärare som innebär krav på…

Betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (2008)

Sammanfattning Svenska Kommunalarbetareförbundet (nedan benämnt Kommunal) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Kommunal vill därför framföra följande synpunkter i sammanfattning: Synpunkterna utvecklas…