Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
befolkningsförändringar

Korttidsscenariot – ett försök att beräkna framtiden (2003)

Den lönepolitik som Kommunal ska forma ska gälla för många medlemmar. En mycket stor andel av medlemmarna producerar tjänster som är relaterade till befolkningen och dess olika delar. I denna…