Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
barnomsorg

Vi är begränsade av familjelivets normer

Kommunals chefekonom Emma Lennartsson skriver i en gästledare i Aftonbladet 23 maj 2011; ”Att våga säga att man vill ha barnen mer i förskolan – det går tydligen inte ostraffat…

Barns välfärd – en hotad framgångshistoria

”Bertil stod vid fönstret och tittade ut. Det började mörkna. … Bertil väntade på att mamma och pappa skulle komma hem. Han väntade så förskräckligt, så det var konstigt, att…

Som mormor vill jag också kunna välja själv

I en ledare i Piteå-Tidningen 8 mars 2011 skriver Kommunals chefekonom Emma Lennartsson om barnomsorgen: ”I går presenterade Kommunal en rapport om förskolan. Hälften av Kommunals medlemmar som är småbarnsföräldrar säger…

Alla andra hämtar tidigt (2011)

En undersökning av öppettider och tider för lämning och hämtning på förskolor gjord av Kommunals utredare Ulrika Lorentzi mars 2011. Kommunals undersökning visar att: För 30 procent av Kommunals medlemmar…

Ja, visst kan kvinnor jobba mer Reinfeldt

I Aftonbladet Debatt 12 december 2010 skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström och chefekonom Emma Lennartsson om att regeringen bör lagstifta om rätt till heltid och bygga ut barn- och äldreomsorgen: ”Kvinnor…

Kongressrapport: Välfärdspolitiska prioriteringar (2010)

Förbundsstyrelsen brukar inför varje kongress presentera ett förslag till prioritering av hur de samlade resurser, som välfärdspolitiken förfogar över, bäst ska användas. En viktig del i denna är avvägningen mellan…

Yttrande över promemoria Ds 2008:56 – Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och framför följande synpunkter: Tidigare har regeringen infört ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Utöver det kan…

Yttrande över Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2007)

Bakgrund Vid regeringssammanträdet den 14 augusti 2003 beslutades att låta tillsätta en jämställdhetsdelegation för förskolan. Delegationens främsta uppgift skulle vara att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i såväl förskola…