Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetsskydd

Från idé till verklighet

Problemlösning är något som de flesta medlemmar gör varje dag. Det finns säkert många som har en ritning eller skrivit ner en idé hemma i byrålådan (alternativt på hårddisken, i mobilen eller på paddan). Många gånger är det smarta lösningar på återkommande problem i vardagen. Den här bloggen handlar om tre medlemmar som har utvecklat sina idéer till färdiga produkter. Deras gemensamma drivkraft är att förbättra både medarbetar- och patientsäkerheten i verksamheten.

Yttrande över remiss om EU-kommissionens tematiska strategi om bekämpningsmedel samt förslag till förordning om växtskyddsmedel (2007)

Bakgrund Kommissionens arbete med att lagstifta och reglera användandet av bekämpningsmedel pågår kontinuerligt. Det övergripande syftet med det nu gällande sjätte miljöhandlingsprogrammet är att ge förutsättningar för och att driva…