Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetsskada

Avskaffa ”krämpor – stämpeln” från kvinnors skador i arbetslivet

Jag läser i AFA Försäkrings senaste årliga rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2012 och reflekterar över en ”nyhet”: Den genomsnittliga risken för kvinnor att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall har…

Erkännande av kvinnors arbetsrelaterade ohälsa

Sedan 2008 ökar återigen kvinnors sjukfrånvaro orsakade av arbetsrelaterade besvär. I budgetpropositionen konstateras att ohälsan är särskilt vanlig i vissa kvinnodominerade yrken branscher och regeringen avsätter resurser för kunskapsinhämtning, information…

Insikter och fakta om ojämlik hälsa (2010)

Den psykiska och fysiska ohälsan har brett ut sig bland Kommunals medlemmar under en tjugoårstid. Allt fler mår allmänt dåligt, har långvarig sjukdom med minst en diagnos, känner ångest, oro…

Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om rök- och kemdykning (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad föreskrift, vill framföra följande synpunkter: Bakgrund Föreskriften om rökdykning togs fram 1986 efter några dödsfall och flera svåra olyckor bland…

Anställningskostnad – En kalkylmodell för redovisning av anställningskostnader vid timanställning (2002)

Att ha timanställda är betydligt dyrare än att tillsvidareanställa personal. Det visar en rapport som docent Paula Liukkonen gjort för Kommunals räkning, där hon utarbetat en unik kalkylmodell. I beräkningen…

Kommunalarnas arbetsmiljö 1988 – 1997

Kraven är höga och inflytandet lågt bland Kommunals medlemmar, med stress och utbrändhet till följd. Arbetsmiljön har åter blivit en mycket engagerande samhällsfråga. Det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön…