Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetsplatsombud

På kurs om grunderna i det fackliga arbetet

I dagarna tre har jag varit på facklig kurs – grundutbildning för arbetsplatsombud. Tillsammans med ett gäng barnskötare, KBT-tränare, processtekniker, undersköterskor, idrottsplatsarbetare och fritidspedagoger har jag lärt mig grunderna i…