Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetslöshetskassa

Yttrande över promemorian Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen (2008)

Kommunals övervägande i huvuddrag Kommunal är positivt till flertalet av de förslag som promemorian innehåller. De flesta förslagen syftar till att under 2009 på olika sätt stimulera ny- och återinträde…

Svenska Kommunalarbetareförbundets yttrande över betänkandet Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (2008)

Kommunals överväganden i huvuddrag Kommunal anser att utredarens förslag, om en kompletterande obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, är oförenligt med den svenska modellen som idag skapar både trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden. Förslaget…