Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetslöshetsavgift

Yttrande över promemorian Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen (2008)

Kommunals övervägande i huvuddrag Kommunal är positivt till flertalet av de förslag som promemorian innehåller. De flesta förslagen syftar till att under 2009 på olika sätt stimulera ny- och återinträde…