Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
APU

Betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (2008)

Sammanfattning Svenska Kommunalarbetareförbundet (nedan benämnt Kommunal) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Kommunal vill därför framföra följande synpunkter i sammanfattning: Synpunkterna utvecklas…