Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Anna Spånt Enbuske

Arbetsmarknadspolitikens största utmaningar sedan början av 1990-talet

Arbetsmarknadspolitiken står inför en rad utmaningar de närmast åren. Det skriver Arbetsförmedlingen i sin prognos för arbetsmarknadens utveckling åren 2011 – 2013.  Prognosen pekar på, liksom flera andra prognoser, att…

Hela tiden – Kommunals syn på arbetstider

Kommunals utredare Anna Spånt Enbuske gästbloggar på Miljöpartiets partiprogramsblogg. I inlägget ”Hela tiden – Kommunals syn på arbetstider” skriver hon om hur Kommunal arbetar med frågan om arbetstidens längd. ”Idag fokuserar Kommunal…

Kommunal bidrar i Miljöpartiets rådslag om tid

Miljöpartiet reviderar sitt partiprogram och genomför rådslag om ett antal frågor. Ett av rådslagen har temat ”Makten över tiden”. Kommunals utredare Anna Spånt Enbuske var med i ett förberedande runda…

Kan politikerna styra marknaden?

Idag arbetar var femte kommunalare, cirka 100 000 medlemmar, i privata företag som bedriver skattefinansierade välfärdstjänster. För dem brister dagens regelverk i meddelarskydd och deras möjligheter att uttala sig om…

Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010

Arbetslösheten i stort fortsätter att stiga i de nordiska länderna exklusive Norge, samtidigt redovisar kommuner och landsting ett överskott 2010. I rapporten Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010 ger en beskrivning av…

Yttrande över promemorian Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen (2008)

Kommunals övervägande i huvuddrag Kommunal är positivt till flertalet av de förslag som promemorian innehåller. De flesta förslagen syftar till att under 2009 på olika sätt stimulera ny- och återinträde…

Personliga assistenters arbetssituation (2004)

Sammanfattning Yrkesgruppen personlig assistent tillkom 1994 i och med genomförandet av handikappreformen och införandet av två lagar, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (SFS 1993:387) och Lag…