Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
anhörigvård

Anhörigvården ökar när samhället brister

Den ofrivilliga anhörigomsorgen som tillkommer på grund av brister i kommunal vård och omsorg är ett samhällsproblem.

Vem är inte en potentiell anhörigvårdare/anhörigomsorgsgivare?

Det var en klar och solig morgon i slutet på förra veckan när jag satte mig på pendeltåget norrut för att delta i ett möte som skulle hållas på temat…