Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
allmännyttan

Yttrande över promemorian Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Sammanfattning av Kommunals ståndpunkter Kommunal anser att det vore…