Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
alkoholutandningstest

Integritetsskydd i arbetslivet (2009)

Positivt med en särskild lagstiftning som skyddar arbetstagares integritet i arbetslivet, tycker Kommunal, men det ska gälla alla anställda oavsett anställningsform. Det går att läsa av Kommunals yttrande över SOU…