Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
äldres hälsa

Varför tar ingen ansvar för helheten?

Tre av fyra äldre (74 procent) som räknas till gruppen de mest sjuka äldre bor kvar i sina egna hem istället för på ett äldreboende. Det är en andel som…

Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling (2011)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade föreskrifter och allmänna råd och framför följande synpunkter: Kommunal delar Socialstyrelsens uppfattning om behovet av uttryckliga regler för bedömningar i…

Guldgruvan i hälso- och sjukvården (2011)

Kvalitetsregistren är av stor vikt, tycker Kommunal, och är för en starkare nationell styrning. Kommunal förordar att personal som arbetar nära patienter och brukare ska ha direkt delaktighet när registren…