Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
a-kassa

Arbetslös= A-kassa

Att arbetslösa oftast får sin försörjning från A-kassan är ett rimligt antagande men tyvärr stämmer det inte idag

Med hopp om framtiden!

Det var några år sedan jag träffade Stefan Löfven, men när han låg i startgroparna som IF Metalls ordförande tillbringade jag några timmar med honom för att diskutera socialförsäkringar.  Då…

Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010

Arbetslösheten i stort fortsätter att stiga i de nordiska länderna exklusive Norge, samtidigt redovisar kommuner och landsting ett överskott 2010. I rapporten Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010 ger en beskrivning av…

Kommunalarnas arbetsmarknad – deltidsarbetslöshet (2010)

Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket vanliga. I december 2009 fick nära 51 000 personer ersättning från…

Yttrande över promemorian Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen (2008)

Kommunals övervägande i huvuddrag Kommunal är positivt till flertalet av de förslag som promemorian innehåller. De flesta förslagen syftar till att under 2009 på olika sätt stimulera ny- och återinträde…