Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kontakt

Utredningsenhetens uppgift är att förse Kommunal med sakkunskap inom samhällsekonomi, arbetsmarknad, välfärdspolitik, jämställdhet, miljö- och jordbruksfrågor – de områden som är relevanta för medlemmarna i Kommunal. Det gör vi genom att ta fram rapporter, remissvar och underlag. Enheten ansvarar även för Kommunals lönestatistik. Dessutom har enheten i uppgift att bedriva opinionsbildning, och påverka allt ifrån beslutsfattare och motparter till den allmänna opinionen.

Så här kontaktar du Utredningsenheten på Kommunal:

Maja Fjaestad
Samhällspolitisk chef
maja.fjaestad@kommunal.se
010 442 70 00

Yeshi Wondmeneh
Utredare
yeshi.wondmeneh@kommunal.se
010 442 71 92

Veronika Bäckman
Enhetssekreterare
veronika.backman@kommunal.se
010 442 71 82

Anna Spånt Enbuske
Utredare
anna.spant-enbuske@kommunal.se
010 442 71 87

Sofia Vittecoq Berglund (tjänstledig)
Utredare
sofia.berglund@kommunal.se
010 442 71 83

Torbjörn Dalin
Utredare
torbjorn.dalin@kommunal.se
010 442 71 85

Peder Unander
Utredare, statistiker
peder.unander@kommunal.se
010 442 71 89

Josefine Lundström
Utredare, statistiker
josefine.lundstrom@kommunal.se
010 442 71 93

Josepha Lindblom (föräldraledig)
Utredare
josepha.lindblom@kommunal.se
010 442 71 94

Oskar Taxén
Jurist
oskar.taxen@kommunal.se
010 442 71 79

Elinor Odeberg 
Utredare
elinor.odeberg@kommunal.se
010 442 71 88

Hans Kotzan
Utredare, internationell sekreterare
hans.kotzan@kommunal.se
010 442 71 12

Sirin Kara
Utredare
sirin.kara@kommunal.se
010 442 71 18

Kerstin Mikaelsson
Utredare
kerstin.mikaelsson@kommunal.se
010 442 71 95