Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kontakt

Utredningsenhetens uppgift är att förse Kommunal med sakkunskap inom samhällsekonomi, arbetsmarknad, välfärdspolitik, jämställdhet, miljö- och jordbruksfrågor – de områden som är relevanta för medlemmarna i Kommunal. Det gör vi genom att ta fram rapporter, remissvar och underlag. Enheten ansvarar även för Kommunals lönestatistik. Dessutom har enheten i uppgift att bedriva opinionsbildning, och påverka allt ifrån beslutsfattare och motparter till den allmänna opinionen.

Så här kontaktar du utredningsenheten på Kommunal:

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef
lisa.bondesson@kommunal.se

Anna Spånt Enbuske, utredare
anna.spant-enbuske@kommunal.se

Torbjörn Dalin, chefsekonom
torbjorn.dalin@kommunal.se

Sofia Lindqvist, utredare
sofia.lindqvist@kommunal.se

Hans Kotzan, utredare
hans.kotzan@kommunal.se

Maria Ahlsten, utredare
maria.ahlsten@kommunal.se

Mari Huupponen, utredare
mari.huupponen@kommunal.se

Hampus Andersson, utredare
hampus.andersson@kommunal.se

Ludvig Lundstedt, utredare
ludvig.lundstedt@kommunal.se

Marcus Ershammar, utredare
marcus.ershammar@kommunal.se

Tobias Sjöqvist, utredare
tobias.sjoqvist@kommunal.se 

Sepideh Westerberg, utredare
sepideh.westerberg@kommunal.se