Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kontakt

Utredningsenhetens uppgift är att förse Kommunal med sakkunskap inom samhällsekonomi, arbetsmarknad, välfärdspolitik, jämställdhet, miljö- och jordbruksfrågor – de områden som är relevanta för medlemmarna i Kommunal. Det gör vi genom att ta fram rapporter, remissvar och underlag. Enheten ansvarar även för Kommunals lönestatistik. Dessutom har enheten i uppgift att bedriva opinionsbildning, och påverka allt ifrån beslutsfattare och motparter till den allmänna opinionen.

Så här kontaktar du Utredningsenheten på Kommunal:

 

Lisa Bondesson
Samhällspolitisk chef
lisa.bondesson@kommunal.se

Anna Spånt Enbuske
Utredare
anna.spant-enbuske@kommunal.se

Torbjörn Dalin
Chefsekonom
torbjorn.dalin@kommunal.se

Sofia Lindqvist 
Utredare
sofia.lindqvist@kommunal.se

Elinor Odeberg
Utredare
elinor.odeberg@kommunal.se

Hans Kotzan
Utredare
hans.kotzan@kommunal.se

Kerstin Mikaelsson
Utredare
kerstin.mikaelsson@kommunal.se

Maria Ahlsten
Utredare
maria.ahlsten@kommunal.se

Mari Huupponen
Utredare
mari.huupponen@kommunal.se

Hampus Andersson
Utredare
hampus.andersson@kommunal.se

Ludvig Lundstedt
Utredare
ludvig.lundstedt@kommunal.se

Marcus Ershammar
Utredare
marcus.ershammar@kommunal.se

Tobias Sjöqvist
Utredare
tobias.sjoqvist@kommunal.se 

Sepideh Westerberg
Utredare
sepideh.westerberg@kommunal.se