Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kategori:
Rapporter

Ny rapport om förskolans arbetsmiljö

Idag släpper Kommunal rapporten ”Tid för lärande och omsorg – Så vill Kommunal minska stressen i förskolan”. Rapporten presenterar ny statistik från Kommunals stora medlemsundersökning 2017. Fokus ligger på barnskötarnas upplevelse av arbetsbelastning, stress och ljudmiljö inom förskolan. Rapporten diskuterar även vilka konsekvenser en stressig arbetsmiljö får för individen och verksamheten.

Megafon Timbro

Kommunal låter sig hunsas, skriver Johan Ingerö på Timbro. Först använder Johan Ingerö ett tonläge där han hänvisar till statistik och jobbar hårt på att framstå som opartiskheten själv. Så…

Arbetssökande behöver sina arbetsförmedlare

För inte så värst länge sedan arbetade jag som ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen i en av Stockholms mer utsatta förorter. En del av arbetstiden satt jag och tog emot besök i…

Byt lön – dags för jämställda löner

Kommunals medlemmar jobbar till stor del inom vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård. På grund av att sektorn domineras av kvinnor, inte arbetets svårighetsgrad eller de enskilda individernas kompetens,…

Matlåda, med eller utan samtal?

I går presenterade Kommunal och Akademikerförbundet SSR rapporten Matlåda med eller utan samtal. I rapporten beskrivs hur biståndshandläggares och hemtjänstpersonals bristfälliga villkor försämrar omsorgen om äldre, genom att både tid och hjälpinsatser…

Vägval välfärd

Rapporten ”Vägval välfärd” Webbsändningen ”Vägval välfärd” Debatten om välfärdens omfattning och utformning är ständigt aktuell. I Sverige byggdes välfärden ut rejält under efterkrigstiden fram till 1980 för att sedan under…

Åtstramningens pris

Rapporten ”Åtstramningens pris” Webbsändning från seminariet Rapporten undersöker hur den svenska äldreomsorgen har förändrats över tid. Hur har förändringarna påverkat de äldre, och hur har de påverkat deras anhörigas förvärvsarbete?…

Det räcker inte att göra rätt

Rapporten ”Det räcker inte att göra rätt”

Har någon sett Matilda?

22 oktober publicerades fritidsrapporten ”Har någon sett Matilda”  Allt fler barn går på fritidshem. Samtidigt har nedskärningarna av resurser per barn på fritidshem varit dramatiska. Barngrupperna är drygt dubbelt så…

Hög tid för jämställda löner

Rapporten Hög tid för jämställda löner från Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters Förbund LSR, Akademikerförbundet SSR, Vision och Vårdförbundet. Författare Emma Ölmebäck. Kommunal, Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR…