Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kategori:
Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslös= A-kassa

Att arbetslösa oftast får sin försörjning från A-kassan är ett rimligt antagande men tyvärr stämmer det inte idag