Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Rusta inför höstterminen för att minska risker för smittspridning

Beslutet att hålla förskolor och skolor öppna under våren har inneburit att många arbetsplatser har kunnat säkra sin personalförsörjning och att barnen kunnat fortsätta gå till sina trygga platser. Däremot har situationen inneburit stress för personalen, som känt stor oro för att smittas på jobbet.

När covid-fallen peakade under april genomförde Kommunal en undersökning bland medlemmarna i förskola och skola som visade att 68,5 procent i förskolan och 61 procent i skolan kände oro för att smittas i jobbet.

Folkhälsomyndigheten har öppnat upp för resande i landet under sommaren. Sociala kontakter kommer att öka och därmed smittorisken. Personalen som arbetar i förskola och skola är samhällsviktiga yrkesgrupper som träffar många människor på väg till och i jobbet varje dag.

De anställdas kanske viktigaste skydd är att alla som befinner sig i verksamheten stannar hemma vid sjukdom. För att förskolor och skolor ska fungera framöver behövs rätt förutsättningar. Ingen ska behöva oroa sig för sin ekonomi eller för att barnens och kollegornas arbetsmiljö blir lidande av att man stannar hemma när man är sjuk. För kommunalarna i förskola och skola är hemarbete inte möjligt.

I april slopades karensavdraget tillfälligt av regeringen och ersattes med en schablonersättning på 804 kronor per dag fram till den 30 september. Detta är ett bra första steg, men för de allra flesta motsvarar inte ersättningen nivån på inkomstbortfallet. Karensavdraget är en ekonomisk bestraffning för den som är sjuk, och den sänder signalen att samhället tycker att du ska jobba trots sjukdom. Att se över tidsperioden för ersättning för karensavdraget är ett första steg. Att avskaffa det helt är en mer effektiv åtgärd.

Frågan om karensavdraget har engagerat medlemmarna i Kommunal länge. Kongress efter kongress har orimligheten i karensdagen och nu karenavdraget varit fokus för många av medlemmarnas motioner. Kommunal skrev nyligen en artikel tillsammans med Vårdförbundet där vi kräver karensavdragets avskaffande. Om regeringen inte gör verklighet av kravet bör de åtminstone göra de förändringar som krävs i lagen om sjuklön så att parterna kan förhandla i frågan.

Aftonbladet: Slopa karensavdraget permanent efter krisen

Innan Coronakrisen hade 53 procent av barnskötarna gått till jobbet sjuka (Kommunals medlemsundersökning 2017). Den ekonomiska förlusten som karensavdraget innebär är en bidragande orsak. Över 50 procent upplevde dessutom att kortare frånvaro inte täcktes upp av vikarier, vilket innebär att en välbehövlig vila påverkades negativt av känslan att lämna barnen och kollegorna i sticket.

Regeringen nu tagit fram ett förslag om ersättning till de som tillhör en eller flera riskgrupper och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Enligt förslaget ska dessa arbetstagare kunna söka tillfällig ersättning under perioden 1 juli – 30 september. Regeringen föreslår också här ett schablonbelopp på 804 kr före skatt per dag.

Som första insats bör arbetsgivare omplacera arbetstagare som tillhör en riskgrupp. Men om detta inte är möjligt är den föreslagna ersättningen välkommen. Dock är regeringens förslag snålt tilltaget. De som tillhör en riskgrupp ska inte straffas ekonomiskt. Vidare är tidshorisonten också alldeles för kort. Om smittspridningen tar fart igen efter sommaren är 30 september ett optimistiskt slutdatum.

Det utbredda missbruket av otrygga anställningar är ytterligare ett problem som förstärker sjuknärvaron. Drygt 35 procent av barnskötarna som arbetar i förskolan har en tidsbegränsad anställning.

Att verksamheterna håller öppet i Sverige är bra, men möjlighet att stanna hemma vid sjukdom måste säkerställas på kort och lång sikt. Därför kräver Kommunal:

  • Avskaffa karensavdraget helt och hållet.
  • Höj schablonbeloppet för ersättningen till riskgrupper och se över tidsgränsen.
  • Anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och arbetsorganisationen ska möjliggöra heltidsarbete som norm.
  • Inför vikariepooler i kommun, regioner och större företag, där personalen är tillsvidareanställd på heltid med kapacitet att täcka upp motsvarande korttidsbehov i kommunens eller regionens verksamheter.

Med ett större skydd för riskgrupper och reell möjlighet att stanna hemma vid minsta symptom kan vi minska risken för smittspridning och allvarliga komplikationer för de som drabbas. Och vi skapar en tryggare plats för personalen i förskolan och skolan och för barnen de finns till för.