Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

En inspektion för resurser i äldreomsorgen nu

Efter en treårs lång inspektion på över 1000 arbetsplatser inom äldreomsorgen har Arbetsmiljöverket tilldelat närmare 90 procent av arbetsplatserna inspektionsmeddelande med krav på att åtgärda risker. Inspektionen har visat att en större del av de inspekterade arbetsgivarna brister i sitt lagreglerade arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljökrisen i äldreomsorgen bekräftas även i denna inspektion och lösningen på krisen är att göra om och göra det rätt - stärka resurserna nu och använda dem för att skapa utrymme för professionalitet.

I mitt blogginlägg 12 september 2017 skrev jag att Kommunal välkomnade Arbetsmiljöverkets beslut om en fortsatt inspektion på flera arbetsplatser inom äldreomsorgen /utredare/2017/09/12/mer-inspektion-i-aldreomsorgen-ar-varmt-valkommen/. Det har gått tre år sedan dess och Arbetsmiljöverket har inspekterat mer än 1000 arbetsplatser hos 196 offentliga och privata arbetsgivare. Inspektionsarbetet är nu klart och presenterades igår, 2 mars 2020 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hot-vald-och-arbetsskador-vardag-for-anstallda-inom-aldreomsorgen. Det är inte utan en känsla av nedstämdhet som jag följde presentationen på SVT Forum.

Av totalt 1012 arbetsplatser inom verksamheter i särskilt boende och hemtjänst har 877 (87 procent) fått inspektionsmeddelande med krav på att åtgärda risker. Det handlar om en rad olika arbetsmiljöbrister och de största områdena sammanfattade inspektörerna i bilden nedan, som de visade på presentationen.

Den största skivan på bilden (53 procent) visar att arbetsgivare mycket ofta brister i sitt lagreglerade arbetsmiljöansvar, som handlar om att systematiskt och regelbundet undersöka arbetsplatsen, bedöma risker, åtgärda dem och förebygga ohälsa. Som Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem påpekade det, har ett regelbundet och systematiskt arbetsmiljöarbete en avgörande betydelse för personalförsörjningen i äldreomsorgen, där arbetsmiljön är mycket riskfylld, ofta med en orimlig obalans mellan krav och resurser.

Risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som bland annat innebär hög arbetsbelastning och kränkningar, samt vårdomsorgsarbetares delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet har varit särskilda fokusområden för inspektorerna, som anser att dessa faktorer ligger bakom en stor andel av de anmälda arbetssjukdomarna inom äldreomsorgen.

Britt-Marie Henriksson https://www.av.se/press/god-arbetsmiljo—avgorande-for-att-behalla-personal-i-aldreomsorgen/, som är inspektör och projektledare för inspektionen, berättar att många bland de anställda på de inspekterade arbetsplatserna upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation. Hon berättar vidare:

Oväntade och påfrestande situationer som uppstår mer eller mindre hela tiden hos brukare eller mellan brukare och besparingar är faktorer som påverkar arbetsbelastningen mycket. Därför är möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, få tid för återhämtning samt stöd från chef och kolleger viktiga faktorer för att minska ohälsan. Omvårdnadspersonalen har ett starkt engagemang i sitt arbete men resurserna är knappa.

Det är inte utan en känsla av nedstämdhet jag reflekterar över denna ohållbara situation, som har pågått i decennier och lär fortsätta göra det. Ibland känns det som om äldreomsorgen står bara tack vare vårdomsorgsarbetares engagemang, men hur länge till?

Medarbetares engagemang i arbetet är något som arbetsgivare generellt strävar efter och uppmuntrar, men i omsorgen ses detta som en emotionell riskfaktor, som skapar en känsla av otillräcklighet och leder till samvetsstress. I vissa resonemang låter det, underförstått, som om ”känslan av otillräcklighet” är en självvållad emotionell riskfaktor i kvinnodominerade yrken, en konsekvens av kvinnors självpåtagna roll som grindvakt för de äldre. Men i själva verket är det en logisk reaktion på bristen i resurser som hindrar en från att göra ett professionellt gott omsorgsarbete, så som det är uttryckt i Socialtjänstlagens bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Lösningen på krisen i äldreomsorgen kan inte vara att driva engagemanget ur omsorgsarbetet utan det är att skapa utrymme för professionalitet.

Inspektörerna sammanfattar sina lärdomar och erfarenheter i följande bild, som visades vid presentationen i SVT Forum: