Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Bra villkor för barnskötare är en fråga om jämställdhet för alla

Den 8 mars uppmärksammas den internationella kvinnodagen. En nyckel till jämställdhet är barnomsorgen, som i Sverige gjort det möjligt för kvinnor att arbeta och ha en av världens högsta förvärvsfrekvenser. Men vi har också alldeles för många kvinnor som arbetar deltid, på visstid och med låga löner.

Många har vi sett ensamstående Maggan och hennes politiska kamp för rätten till barnomsorg i TV-serien ”Vår tid är nu”. Att kunna försörja sig själv, oberoende av en man eller någon annan, utan att behöva välja bort barn var en utmaning för 1960-talets kvinnor likaså är det för kvinnor idag.

Rätten till barnomsorg var från början en viktig reform för att möjliggöra kvinnors betalda arbete utanför hemmet. Sedan barnomsorgen byggdes ut i stor skala under 1970-talet ökade kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och vi fick ett mer jämställt arbetsliv och samhällsliv, eftersom fler kvinnor kunde bli självförsörjande. Dessutom ändrades synen på barnomsorg och det skedde en professionalisering, barn skulle genom barnomsorgen få både omsorg och en meningsfull och utvecklande lärmiljö med hjälp av utbildade pedagoger.

Sedan dess har mycket hänt, t.ex. ligger barnomsorgen nu under utbildningsdepartementet istället för socialdepartementet och vi vet att barn som gått i förskolan har ett försprång när de börjar skolan. Förskolan är, om den ges rätt förutsättningar, en bra och utvecklande institution. Men, tyvärr har förskolan på många håll en ansträngd situation. Brist på utbildade barnskötare och förskollärare och brist på resurser i kommunerna är en del av problematiken.

På Kommunal ser vi att arbetsmiljön för barnskötarna är bristfällig. Samtidigt är barnskötare ett bristyrke. Det är svårt för arbetsgivare att hitta formellt utbildade barnskötare. Dessutom saknar 35,4 % av barnskötarna som arbetar i förskolan idag en tillsvidareanställning och det är många som arbetar deltid. Det kan t.ex. både bero på att de inte erbjuds heltid eller att arbetsmiljön är så ansträngande att många inte orkar arbeta heltid.

I Kommunals medlemsundersökning uppger:
• 29% av barnskötarna otillräcklig bemanning varje dag.
• 30% anger att bemanningen är så låg att det innebär en risk för barnen någon gång per vecka eller mer.
• 39% upplever arbetet som psykiskt ansträngande i stort sett dagligen. Det är en ökning med hela 15 procent sedan år 2012.

Många småbarnsföräldrar känner i sin vardag av förskolans ansträngda situation och kan känna oro och stress över alla nya ansikten de möter när de ska hämta och lämna sina barn. Som förälder kan man också känna oro för om ens barns behov blir tillgodosedda när barngruppen är för stor och personalstyrkan för liten. Samtidigt är det svårt att som småbarnsförälder få livspusslet att hänga ihop och många kvinnor går ner i arbetstid under småbarnsåren. Det får i sin tur konsekvenser för kvinnors inkomster och pensioner.

Precis som politiken en gång byggde ut barnomsorgen för att öka jämställdheten och underlätta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är det tydligt att det idag också behövs en ny storsatsning på barnomsorgen. Både för barnens skull, personalens skull och för jämställdhetens behöver förskolan få bättre förutsättningar.

Kommunal vill därför se:

• Mindre barngrupper, skolverkets rekommendationer kring barngrupper borde bli lag
• Bättre bemanning
• Fler tillsvidareanställda
• Heltidsarbete som norm
• Satsningar på arbetsmiljön i förskolan

För vi tror att tryggare personal ger tryggare barn. I förlängningen ger en bättre barnomsorg även bättre förutsättningar för ökad jämställdhet i hela samhället.