Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Höjda ambitioner för komvux vid omställning på arbetsmarknaden

I förra veckan presenterade regeringen sina förslag på reformering av komvux. Målet är att rätta till missmatchen mellan elevernas fria gymnasieval och arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Som det ser ut idag är det alltför få ungdomar som väljer att läsa ett gymnasialt yrkesprogram, vilket resulterar i en sämre fungerande arbetsmarknad där arbetsgivare har svårt att rekrytera yrkesutbildad personal. Samtidigt har de elever som läst ett högskoleförberedande program svårt att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom de saknar rätt yrkeskunskaper.

Regeringens förslag handlar om att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att finansiera utbildningssatsningar inom kommunal gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) där kravet på medfinansiering minskar från 50/50 till 30/70, vilket förhoppningsvis kommer att leda till fler studieplatser. Samtidigt kommer urvalssystemet att förändras i enlighet med ett förslag från utredningen En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71), där störst behov av utbildning ska väga tyngre än lägsta utbildningsnivå. Det här kommer att underlätta yrkesväxling och yrkesutveckling för sökande som redan har en gymnasieexamen.

Ett annat förslag fokuserar på investeringar i kombinationsutbildningar i både yrkeskunskap och svenska språket. Även det här förslaget kommer från en utredningStärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA).

Idag borde det vara allmänt känt att komvux är den största utbildningsanordnaren inom vård och omsorg. Kommunal är därför positiv till förslagen som kommer att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att utifrån medborgarnas och arbetsmarknadens behov genomföra långsiktiga investeringar i yrkesutbildning på gymnasial nivå i hela landet. Det är också välkommet att regeringen uppmärksammar utvecklingen av nationella sammanhållna yrkespaket inom yrkesvux. Även LO har lyft fram positiva aspekter av förslagen.

Förslaget om stärkta språkstödjande insatser är särskilt bra. Utan rätt förutsättningar kan inte språk- och yrkeslärare bedriva en integrerad undervisning som leder till en snabb etablering på svensk arbetsmarknad. Det här är dessutom exakt vad Kommunal föreslagit i rapporten Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen. Det här är framförallt viktigt för välfärdstjänsterna där goda språkkunskaper är avgörande för verksamheten.