Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Fem miljarder kronor – en bra början

Igår kom det efterlängtade beskedet om mer pengar till välfärden. Regeringen, tillsammans med stödpartierna, meddelade att de i vårändringsbudgeten kommer att öka de statliga bidragen till kommunerna med 3,5 miljarder kronor och till regionerna med 1,5 miljarder kronor.

Fortsätt läsa

Regeringen återkommer med hur resurserna kommer att fördelas men en fördelning utifrån antalet invånare i respektive kommun och region ger att till exempel Luleå kommun får ett tillskott på cirka 27 miljoner kronor, Ystads kommun får cirka 10 miljoner kronor och Region Stockholm får cirka 344 miljoner kronor extra. Tillskotten motsvarar cirka 60 heltidsanställda undersköterskor i Luleå, 22 extra undersköterskor i Ystad och Region Stockholm skulle kunna anställa cirka 760 undersköterskor.

När det gäller Region Stockholm så är det nu rimligt att Moderaterna, med Irene Svenonius i spetsen, och de övriga partierna som styr regionen använder dessa pengar för att stoppa varslen av bland annat undersköterskor på Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Fem miljarder kronor extra till kommunsektorn, är det tillräckligt? Givetvis inte, men det är en bra början och det är framför allt bra att regeringen redan nu meddelar att extra pengarna kommer. Det ger de kommuner och regioner som har planerat neddragningar en möjlighet att stoppa dessa.

Men på sikt behövs ytterligare resurser.

Finansminister Magdalena Andersson meddelade själv att om välfärden ska behålla sin standard behövs ytterligare 90 miljarder kronor till välfärden fram till år 2026. Att finansministern så tydligt går ut och siffersätter behovet kan inte tolkas på annat sätt än att hon är beredd att tillskjuta dessa resurser. De nu utlovade extra miljarderna är en bra början och jag ser med tillförsikt fram emot en vårbudget där finansministern ger tydliga besked om vägen mot (minst) 90 miljarder kronor mer till välfärden.