Fokus på digital arbetsmiljö och välfärdsteknik vid besök i Halmstad

En vridbara sängen

Åsa och Leyla diskuterar sängens olika funktioner.