Fokus på digital arbetsmiljö och välfärdsteknik vid besök i Halmstad

Gå-stöd

Leyla demonstrerar det höj- och sänkbara gå-hjälpmedlet.