Undersköterskeupproret kräver bättre arbetsvillkor och fler utbildade kollegor

Initiativtagarna till undersköterskeupproret, Marie Wiberg och Jenny Klingstam