Flera förändringar behövs innan pensionsåldern kan höjas

Höjda åldergränser