Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Mer eller mindre resurser till äldreomsorgen?

I dag presenterade regeringen förslaget till vårändringsbudget för 2019. En ändringsbudget är precis som det låter, en möjlighet att genomföra mindre justeringar av budgeten under innevarande budgetår.

Fortsätt läsa

Inför dagens presentation har det förts en diskussion huruvida regeringen, och de budgetsamarbetande partierna Centerpartiet och Liberalerna, ökar eller minskar resurserna till äldreomsorgen för 2019. Dagens Industri var först ut med nyheten att budgeten skulle innebära minskade resurser till äldreomsorgen, ”Regeringen, Centern och Liberalerna går fram med skattehöjningar och besparingar på minst fyra miljarder kronor i vårändringsbudgeten som presenteras nästa vecka. Besparingar sker bland annat på äldreomsorgen och biståndet, erfar Di”. Besparingen som nämns i artikeln var på 310 miljoner kronor. Nyhet publicerades även i Kommunalarbetaren under rubriken ” Regeringen sparar på äldreomsorgen”.

Socialminister Lena Hallengren skrev efter att denna nyhet spridit sig, vilket kan uppfattas som ett svar på ryktet om mindre resurser, en debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Vi satsar 800 miljoner extra på Sveriges äldre”. Nu är det ju inte nödvändigtvis så att artikelförfattaren själv har fått sätta rubriken, så den kanske ska tas med en nypa salt, men i artikeln står det ”I vårbudgeten får kommunerna också 500 miljoner kronor mer riktade direkt till äldreomsorgen. Det avsätts därutöver 300 miljoner kronor för att bygga fler äldreboendeplatser”. Min tolkning när jag läste detta var att regeringen skjuter till cirka 500 miljoner kronor extra till äldreomsorgen för 2019. De 300 miljoner kronorna till äldreboendeplatser skulle vara en omfördelning av pengar mellan olika poster.

Jag skulle utifrån Hallengrens debattartikel göra samma slutsats som Kommunalarbetaren gjorde, dvs.”490 miljoner extra till äldreomsorgen”.

När jag nu sitter med vårändringsbudgeten framför mig så kan jag dock inte hitta den extra satsningen på äldreomsorgen. Min slutsats är att resurserna till äldreomsorgen för 2019 minskar (på papperet) med 310 miljoner kronor. Det verkar dock som att regeringen har tagit flera små poster i KD/M-budgeten, som av olika skäl inte bedöms komma ut i verksamheten, och gjort dem tillgängliga för kommuner, och då främst kommuner med stor andel äldre. Det skulle i så fall innebära att resurserna i verksamheten faktiskt ökar även om det budgeterats mindre resurser.

Svaret på frågan om vårändringsbudgeten faktiskt innebär mer eller mindre resurser till äldreomsorgen är således inte helt enkel att svara på. I alla fall inte för mig. Det kan dock vara på sin plats att komma ihåg att äldreomsorgen kostar cirka 125 000 miljoner kronor och att de pengar som vi pratar om inte är det som kommer att avgöra äldreomsorgens framtid. Det är som socialminister Lena Hellengren själv skriver i ovan nämnda artikel ”Vad äldreomsorgen behöver är stora generella resurstillskott i miljardklassen så att fler kan anställas – inte fler små symbolsatsningar som skapar mer byråkrati och detaljstyrning.

Det som krävs för kommande år är att alla politiker, i riksdagen såväl som i kommuner, förstår äldreomsorgens stora behov och tillskjuter erforderliga resurser. Det behövs en långsiktig plan kring äldreomsorgen, ett äldreomsorgslyft.