Hur funkar digital teknik, arbetstekniska hjälpmedel och välfärdsteknik på arbetsplatsen?

larmtelefon_vinkel

Larmet i golvmattan går direkt till mobiltelefonen.