Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Från idé till verklighet

Problemlösning är något som de flesta medlemmar gör varje dag. Det finns säkert många som har en ritning eller skrivit ner en idé hemma i byrålådan (alternativt på hårddisken, i mobilen eller på paddan). Många gånger är det smarta lösningar på återkommande problem i vardagen. Den här bloggen handlar om tre medlemmar som har utvecklat sina idéer till färdiga produkter. Deras gemensamma drivkraft är att förbättra både medarbetar- och patientsäkerheten i verksamheten.

Fortsätt läsa

I projekt om välfärdsteknik ingår bland annat att studera vem som finansierar och styr innovationer inom området. Där ingår också att beskriva innovationer ur olika perspektiv som anhöriga, användare och anställda. Tidigare bloggar har innehållit exempel som Poseidon och Bestic vilka är utvecklade ur ett anhörig- respektive användarperspektiv. Den här bloggen har perspektivet användarna inom hälso- och sjukvård där produkterna heter StickStop och Easy on – Easy off. Uppfinnarna och innovatörerna är alla tre undersköterskor inom Stockholms läns landsting.

StickStop ett stickskydd för undersköterskor och barnmorskor

Den medicintekniska produkten StickStop skyddar handflatan mot stickskador och överförbara sjukdomar vid navelsträngsblodprov. Produkten är kommersialiserad och tillverkare säljer den till landsting över hela landet. Uppfinnaren heter Sonia Gustavsson och hon fick idén efter en stickskada på sin arbetsplats Södersjukhusets (SÖS) förlossning.

Bild 1. StickStop ger skydd och stöd vid navelsträngsblodprover i samband med förlossningen.

Historien börjar med att det via ambulans kommer in en kvinnlig narkoman som är mitt i sin förlossning. När barnet har kommit ut har barnmorskan och Sonia ca 30 sekunder på sig att ta ett navelsträngsprov som visar på syra-bas-nivån under förlossningen. När Sonia har tagit det första navelsträngsprovet stöter kvinnan till henne med knät och Sonia sticker den blodfyllda nålen i sitt eget finger. Blod från sprutan trängde in i fingret och trots ansträngningar går det inte att få ut allt blod ur fingret. Tyvärr hinner de inte ta prover på modern och säkra eventuell smitta innan hon lämnar förlossningen. En konsekvens är att Sonia under 6 månader får genomgå regelbundna provtagningar för eventuell smitta.

En annan konsekvens är att Sonia börjar utveckla ett stickskydd som förhindrar liknande skador i framtiden där den första prototypen är gjord av modell lera och trädgårdsslag. Via Stockholms läns landstings (SLL) innovationsenhet får Sonia hjälp med att utveckling, ansöka om patent och kommersialisering av produkten. Hon tecknar också ett innovationsavtal med SLL som innebär att hon får en andel av priset vid försäljningen av produkten till det medicintekniska företaget Mediplast. Därefter följer några intensiva år där Sonia tillsammans med Mediplast introducerar produkten på marknaden. StickStop finns idag på förlossningar i både Sverige och Danmark där den bidrar till en säkrare förlossningsvård.

Första pris i Stockholms läns landstings Patientsäkerhetspris 201o gick till SÖS för deras förbättringsarbete med fokus utbildning i gipsteknik av handledsfrakturer (radiusfraktur) och kunskapsspridning om risker vid felbehandling. Målgruppen var de drygt 20 000 patienter som faller framlänges och relexmässigt tar emot sig med utsträckt arm och hand, vilket resulterar i handledsfrakturer. Utgångspunkten var att många patienter får en felaktig gipsning och behöver gipsas om på grund av problem med rörelseinskränkningar, fel läkningar och smärta. En viktig orsak till problemet var medarbetarnas osäkerhet och ovana inom gipsteknik.

En uppblåsbar arm- och benprotes som träningsredskap i gipsteknik

Förbättringsarbetet var utformat som ett samarbetsprojekt mellan ortoped- och akutmottagningen. Där jobbar de två undersköterskorna och specialistutbildade gipsteknikerna Aster Hadgue och Helena Östman. När projektet tog slut började Aster och Helena att fundera på om det fanns några andra möjliga förbättringsmetoder som skulle kunna öka kunskapen om gipsteknik och därmed också patientsäkerheten. Därför utvecklade de den uppblåsbara arm- respektive benprotesen Easy on – Easy off för utbildning och övning i olika typer av gipsteknik samt ett kortsystem med instruktioner.

Bild 2. Aster Hadgue och Helena Östman med sin uppblåsbara armprotes Easy on – Easy off

Idén fick Helena under sitt arbete på akuten där ambulansen har en vakuumkudde som efter utsläpp av luft formar ett skydd runt skadan. Frågan de ställde sig var – Går den att återskapa vid gipsning? Därefter började de med att utveckla en protes i gummi som de fyllde med ris där det gick att pumpa in respektive släppa ut luft med intakt gips. Tidigare hade kollegorna behövt träna på varandra och såga upp gipset varje gång. Nu fick alla kollegor på SÖS större flexibilitet att öva på gipsteknik och dessutom slapp visa sin osäkerhet inför varandra.

Även Aster och Helena vände sig för rådgivning till SLL Innovationsenhet som föreslog produktion och utveckling av gipsredskap. Där fick de också stöd med vidareutveckling, patentansökan för både arm- och benprotesen samt försök med kommersialisering. De skrev också ett innovationsavtal med SLL. Vid den omvända upphandlingen inkom inga intresserade återförsäljare. Argument från de medicintekniska företagen var att produkten hade för liten målgrupp, alltför hög hållbarhet och lång livslängd, vilket skulle generera låga försäljningsvolymer. Likaså de två anordnarna av specialistutbildningen till gipstekniker tacka nej.Idag sprider Aster och Helena kunskap om produkten inom det professionella gipsnätverket i Stockholms län där intresset bland deltagarna är stort. De håller även på med att utveckla en tillhörande app med bilder och texter, som bygger på tidigare utformat kortsystem. Bristen på kommersialisering innebär dock att deras innovationer och kunskap endast är tillgängliga för medarbetarna på SÖS.

Så frågan är – har ni en innovation i byrålådan som ni vill sprida?

Det finns många aktörer som kan hjälpa till att utveckla idén, men det är långt alla idéer som blir kommersialiserade. Tänk på att alla innovationsprocesser är olika och glöm inte bort att skydda din idé.