Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ny undersökning: Föräldraveckan skulle underlätta för medlemmar i Kommunal

En ny undersökning bland medlemmar i Kommunal visar att åtta av tio anger att förslaget om att införa fem extra lediga dagar vid lov skulle underlätta för dem att få ihop vardagen med deras barn. Familjeveckan skulle göra det lättare för kommunalare att vara både förälder och arbetare.

Förslaget om föräldravecka innebär tio extra lediga dagar per år till två föräldrar med ett barn och lika många dagar för en förälder med ensam vårdnad. För att få klarhet om föräldraveckan skulle kunna innebära någon skillnad för de som berörs ställde Kommunal frågan till de som vet bäst: medlemmarna själva.

Många föräldrar funderar på hur de ska kunna få ihop sina egna fem veckors semesterveckor med barnens planerings- och studiedagar och lov. Det blir för många ett logistikschema och planeringspussel som aldrig kan gå ihop.

En del kanske kan lösa det med att en pigg mormor eller farfar kan ta hand om sitt barnbarn när det är lov eller planeringsdag. Någon annan kan kanske jobba hemifrån eller ta med sig barnet till jobbet när fritids är stängt.

För medlemmar i Kommunal är det nästan helt omöjligt att ta med sig sitt arbete hem, ta med barnen till jobbet eller kunna flexa ut tidigare när barnet inte har möjlighet att vara i skolan, på fritidshemmet eller förskolan.

Strax under hälften av medlemmarna i Kommunal anger att de inte direkt påverkas av förslaget om föräldraveckan. Men av de som påverkas av förslaget anger åtta av tio att förslaget skulle underlätta för dem att få ihop vardagen med sina barn.

Välfärden möjliggör för både kvinnor och män att kunna kombinera arbete och familjeliv. Vilket har stor betydelse den enskildas inkomst när hen inte behöver gå ner i arbetstid eller ta tjänstledigt och få avdrag på lönen för att kunna vara hemma när barnens skola har stängt.

Föräldraveckan är ett steg i rätt riktning för att också medlemmar i Kommunal ska kunna lösa logistikpusslet och för att minska stressen över familjelivet och arbetslivet. Vilket är bra för att jämställdheten på arbetsmarknaden och i föräldraskapet ska förbättras.

Om undersökningen:

– Totalt har 1866 personer svarat på frågan ”Skulle familjeveckan underlätta för dig för att få vardagen att gå ihop med dina barn?”
– Enkäten skickades ut till medlemmar i Kommunal den 4-6 september.
– Totalt svarande 43,1 procent ja på frågan om familjeveckan skulle underlätta för dem för att få vardagen att gå ihop med dina barn.
– 47,1 procent anger att de inte påverkas av förslaget att inför en föräldravecka.
– Av de som påverkas av förslaget svarar 81,6 procent att de förslaget skulle underlätta för dem i vardagen med barnen.