Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Välfärdsvalet

Det är inte en överdrift att kalla årets val för ett välfärdsval. Valet handlar nämligen om huruvida vi i framtiden ska upprätthålla och utveckla den generella välfärden som gemensamt finansieras med skatter och fördelas efter behov, eller om vi ska ha en välfärd som i allt högre grad finansieras individuellt och fördelas mer utifrån marknadsprinciper. Valet står mellan höger och vänster.

Fortsätt läsa

För att utveckla den svenska välfärdsmodellen måste det tillföras mer resurser. Inte minst på grund av dagens underbemanning inom barn- och äldreomsorgen, men också för att klara av behoven i takt med att befolkningen ökar och antalet äldre blir fler.

Enligt Kommunals beräkningar behövs det anställas 135 000 fler inom välfärden bara under den kommande mandatperioden. Då krävs det mer resurser och inte stora skattesänkningar. Här är alternativen i svensk politik tydliga. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna går till val på stora skattesänkningar medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tydligt vill satsa på ökade resurser till välfärden.

För första gången någonsin får vi också rösta om vinster i välfärden. Majoritet av svenskar vill att välfärden ska drivas utan vinstintresse och aktieutdelningar.

Vinster i välfärden och etableringsfrihet är några exempel på hur vi har gått från att fördela vård, skola och omsorg efter behov till att i allt större utsträckning låta marknadsprinciperna råda. Även här är alternativen tydliga i svensk politik. Samtliga allianspartier och Sverigedemokraterna motsätter sig en begränsning av de privata välfärdsföretagens vinstuttag.

Dessutom vurmar högern för etableringsfrihet i välfärden vilket har lett till att välfärdsföretagens krav på vinst, istället för medborgarnas behov, styr etableringarna. Riksrevisionen har visat att privata vårdcentraler i större etablerar sig i befolkningstäta områden med en lägre andel individer över 70 år och vårdbehoven är lägre och där invånarna är socioekonomiskt starkare än genomsnittet.

Alternativen i svensk politik är tydliga och valet står mellan mer eller mindre resurser till välfärden. Du kan själv gå in på Kommunals sida Välfärdsvalet för att de hur partiernas budget för 2018 skulle ha påverkat din kommun.