Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

SD – inte ett vårdparti på riktigt

I maj 2017 deklarerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att SD ska bli “vårdpartiet i Sverige”. Sverigedemokraterna har jobbat hårt med att försöka locka nya väljare bland kvinnor och vårdanställda. Tyvärr ger Sverigedemokraternas politik varken bättre villkor för undersköterskor eller bättre vård för patienterna.

Tankesmedjan Arena Idé har granskat Sverigedemokraternas vårdpolitik och jämfört vad partiet säger att de vill jobba för och vilken politik de har drivit i riksdagen och landstingen.

Redan inför valet 2014 började partiledaren aktivt jobba för att profilera partiet genom mjukare välfärdsfrågor med målet är att nå kvinnliga väljare. Partiet lovade i till exempel att begränsa vinsterna i välfärden.

Fastän SD aldrig nämner facket i sina förslag, har partiet kopierat ett antal förslag och formuleringar härifrån, bland annat från Kommunal, som till exempel rätten till heltid, avskaffandet av karensdagen och de ofrivilligt delade turerna.

Det enda sättet att genomföra förändringar är dock ökade resurser till kommunerna och landstingen, rena motsatsen till de extrema nedskärningar som SD föreslår.

Det vore också bra att faktiskt driva en politik som förbättrar för undersköterskorna, vilket SD inte har gjort. Granskningen som Arena Idés rapport bygger på visar tydligt att SD inte driver den politik de säger sig stå för.

Oseriösa budgetar

2017 gjorde LO en analys av SD:s satsningar på välfärden. LO-ekonomen  Åsa-Pia Järliden Bergström konstaterade då att Sverigedemokraterna föreslår kraftiga nedskärningar på statsbidragen till kommunerna. Stora problemet här är att SD föreslår att pengarna till vården tas alltså från resurser som också skulle ha gått till vården.

I debatten har Jimmie Åkesson framhållit att partiet satsar 11 miljarder mer på sjukvården än den sittande regeringen. Men enligt bland annat Kommunals beräkningar minskar SD anslagen till kommuner och landsting med 13 miljarder kronor jämfört med regeringens budget för 2018. Det motsvarar kostnaden för cirka 31 000 undersköterskor.

Ett stödparti för Alliansen

Sverigedemokraterna har under den senaste mandatperioden närmat sig Alliansens politik på flera sätt. Detta gäller både enskilda landsting och riksdagen.

I vissa frågor går SD längre än Alliansen. SD var det enda partiet som röstade mot regeringens förslag att stärka anställningsskyddet genom att förbjuda att tidsbegränsade anställningar staplas på varandra. Tidsbegränsade anställningar är en anställningsform som är vanlig bland Kommunals grupper, till exempel undersköterskor.

Trots att Sverigedemokraterna själva vill framstå som ett alternativ till regeringen och de traditionella riksdagspartierna, visar deras skattepolitik att de bidrar till samma slags skattesänkarpolitik som Alliansen 2006–2014. Inget av de andra partierna till höger om mitten som föreslår nedskärningar som är ens i närheten av Sverigedemokraternas.

Vinster i välfärden

Det ingår i definitionen av ett populistiskt parti att inte behöva berätta hur de ska genomföra och finansiera sina förslag.  Populistiska partier har också en tendens att snabbt byta sida i frågor som inte är centrala för dem. Den tydligaste högersvängen har Sverigedemokraterna gjort när det kommer till vinster i välfärden. SD har backat från sitt löfte från valrörelsen 2014 att begränsa vinsterna i välfärden. SD vill både sänka skatterna och behålla vinstintresset, och samtidigt satsa på välfärden. Partiet påstår att detta kan lösas genom minskad invandring. Pengar som skulle ha gått till att anställa fler kollegor fortsätter istället att göda kortsiktiga vinstintressen

Diskriminering och abortmotstånd

En central del av Sverigedemokraternas vårdpolitik är att tydligt exkludera en grupp invånare från tillgång till en likvärdig vård. Sverigedemokraterna vill inskränka rätten till “bästa möjliga vård” till enbart svenska medborgare. Andra personer med uppehållstillstånd i Sverige ska inte få lika bra vård.

SD har också motionerat om “samvetsfrihet” för barnmorskor, om att sänka tidsgränsen för fri abort och om att sänka tidsgränsen för sen abort.

För vårdens yrkeskunniga medarbetare kommer vårdens etiska koder först. I mötet med en patient är alla lika: det är vårdbehovet som ska styra. Allas lika värde och allas rätt till hälsa är viktiga grundprinciper för sjukvården.

Var är politiken som underlättar för undersköterskor?

Arena Idés rapport visar att SD har flyttat sig åt höger i vårdfrågorna under de senaste åren, men samtidigt är ett parti som kan byta fot i nästan alla sakfrågor: Sverigedemokraterna “[är] ett parti som är konsekvent inkonsekventa i de allra flesta frågor, bortsett från den sverigedemokratiska kärnfrågan – invandringsmotståndet.”

Sverigedemokraternas politik ger inte vårdanställda bättre villkor eller patienterna bättre vård. Sverigedemokraterna vill minska statsbidragen till kommun och landsting med 13 miljarder. SD har stoppat varenda förslag som lagts i riksdagen som innebär en begränsning av vinsterna i välfärden. Kopplat till de trygga jobben så röstar ju Sverigedemokraterna emot att avskaffa allmän visstid. Sverigedemokraterna har röstat mot kollektivavtal i upphandlingar som skulle ha gett medlemmar i Kommunal bättre villkor, avtalsenliga löner, försäkringar och tjänstepension. Sverigedemokraterna var det enda partiet som röstade emot förslaget att förbjuda att tidsbegränsade anställningar staplas på varandra. Sverigedemokraternas förslag prioriterar de rikaste kommunerna och skattesänkningar för de med högst inkomst. Deras politik skulle betyda sämre vård och sämre villkor för de som jobbar inom vården.

Det brukar kallas pinkwashing när HBTQ används som innehållös marknadsföring eller greenwashing när låtsasekologiska argument används i marknadsföring. SD verkar använda Kommunals medlemmar i partiets marknadsföring för att kunna minska invandringen.