Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Medlemmar i Kommunal behöver också kunna lösa livspusslet

Idag är det skillnad på att vara Kommunal-förälder och vara TCO-förälder. Även om livspusslet med att hämta/lämna barn och samtidigt klara av att göra sitt jobb ofta är detsamma är förutsättningarna för att lösa pusslet olika. (S) vallöftet om en ”Föräldravecka” för att underlätta föräldrars ledighet när fritids är stängt eller förskolan har studiedag är viktigt för att alla ska kunna förena arbetsliv med familjeliv.

Fortsätt läsa

För medlemmar i Kommunal är det nästan helt omöjligt att ta med sig sitt arbete hem, ta med barnen till jobbet eller kunna flexa ut tidigare när barnet inte har möjlighet att vara i skolan, på fritidshemmet eller förskolan.

För tjänstemän däremot är ofta verkligheten en annan. Först och främst arbetar åtta av tio tjänstemän enbart dagtid på vardagar medan endast fyra av tio arbetarkvinnor arbetar endast vardagar mellan klockan sex på morgonen och sex på kvällen.

Tjänstmän har också ofta ett mer flexibelt arbetsliv som gör att många kan välja att arbeta hemifrån, ta med barnen till jobbet eller flexibelt kunna förlägga sin arbetstid för att få familjelivet att gå ihop när det krisar. Vilket självklart gör det lättare att ta hand om sina barn när skolan och fritids har stängt eller när förskolan har planeringsdag.

Det kontaktnära omsorgsarbete som behöver genomföras varje dag kan inte kompromissas bort en dag när barnen inte kan vara i skolan.  Undersköterskan eller den personliga assistenteten kan varken ta med sig barnet till jobbet eller ta med sig jobbet hem till barnet.

Socialdemokraterna har presenterat ett vallöfte som ska förenkla för föräldrar att vara just föräldrar i samband med lov och studiedagar när schemat eller antalet semesterdagar inte räcker till. Förslaget går ut på föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år och ersättningsnivån är utformad som föräldraförsäkringen.

Så väl förskola, fritidshem och föräldraförsäkring möjliggör att både kvinnor och män ska kunna kombinera arbete och familjeliv. Vilket har stor betydelse den enskildas inkomst när hen inte behöver gå ner i arbetstid eller ta tjänstledigt och få avdrag på lönen för att kunna vara hemma när barnens skola har stängt.

Välfärden ser till att det går att förena arbete och familjeliv vilket inte bara märks inte minst i kvinnors höga sysselsättningsgrad utan också i det höga födelsetalet i Sverige. I det sammanhanget är vi världsledande. Under de senaste decennierna har ökningen av kvinnors sysselsättning bidragit med av 10-20 procent den årliga genomsnittliga tillväxttakten.

Möjligheten för lönearbete på lika villkor – för så väl arbetare som tjänstemän och män som kvinnor – är en fundamental del i en jämställd ekonomisk maktdelning och för att arbetsmarknaden ska fungera väl vilket i sin tur har effekt för samhällsekonomin.

Föräldraveckan är ett steg i rätt riktning för att också medlemmar i Kommunal ska kunna lösa livspusslet.