Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Äntligen vill Liberalerna satsa på de med gymnasial yrkesutbildning

Liberalerna har presenterat att de vill satsa 3,1 miljarder kronor per år för att anställa 18 000 lärarassistenter i syfte att avlasta lärarna. Är det här vallöftet en hel omvändning från Liberalerna vad det gäller gymnasial yrkesutbildning?

Fortsätt läsa

Det är mycket välkommet att Liberalerna äntligen uppmärksammar yrken med gymnasial yrkesutbildning och att de lyfter fram hur viktiga lärarassistenter är för att möta behoven i skolan. God kvalitet inom skolan kräver ett arbetslag med flera yrkesgrupper, såväl gymnasialt yrkesutbildade som högskoleutbildade. Kommunal organiserar flera olika yrken i skolan, bland annat just lärarassistenter.

Lärarassistenter är en yrkesgrupp som ger stöd åt alla barn i klassrummet och som har till uppgift att avlasta läraren i det pedagogiska arbetet med klassen och samarbeta kring raster, kontakter med föräldrar och dokumentation. De har inget enkelt jobb. Det är arbete som kräver utbildning.

Lärarassistenter ska ha gymnasieutbildning genom barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning, eller motsvarande på folkhögskola, yrkeshögskola eller kommunala vuxenutbildning (Komvux).

Det var den tidigare borgerliga regeringen, med Jan Björklund i spetsen, som slopade högskolebehörighet på yrkesprogrammen vilket bland annat haft negativa konsekvenser för söktryck till barn- och fritidsprogrammet och de genomförde drastiska nedskärningar i Komvux efter sitt övertagande 2006. Liberalerna verkar nu ha insett vikten av yrkesutbildad personal i skolan men så sent som i juni röstade de emot regeringens förslag om att gymnasiala yrkesutbildningar ska ge både generell och yrkesspecifik kunskap igen.

Läsåret 2017/2018 hade 2 600 personer en tjänst som lärarassistent, och omräknat till heltidstjänster motsvarar det knappt 1 800 personer, enligt statistik från Skolverket. Yrkesgruppen elevassistenter är i dagsläget betydligt större med ungefär 24 000 anställda. Tidigare har LO och Kommunal gemensamt krävt att 20 000 elev- och lärarassistenter behövs för att höja kunskapsresultat och öka likvärdigheten i skolan.

För att det ska finnas 18 000 lärarassistenter att anställa behövs det också utbildas 18 000 lärarassistenter. Att det på kort tid behövs tio gånger så många lärarassistenter kräver stora politiska och ekonomiska satsningar.

Liberalernas nu föreslagna satsning går ut på att staten ska finansiera hälften av lärarassistentens lön och de sociala avgifterna – men ännu inga resurser till kommunerna för att de ska kunna tillhandahålla de utbildningsinsatser som krävs.

Om Liberalernas utspel ska vara genomförbart ser jag fram emot fortsatta förslag från Jan Björklund för att tillföra mer medel till barn- och fritidsprogrammet samt vuxenutbildningen för att personer ska kunna utbilda sig till lärarassistenter, och se till att anställningar blir tillsvidare och på heltid samt att de anställda ges tillgång till kontinuerlig yrkesutveckling.