På Vallonens äldreboende använder de nya tekniska lösningar i arbetet

Lift klipp

Takliftar med vågfunktion.