Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Barnskötares viktiga roll betonas i ny läroplan

Regeringen kommer ta beslut om en ny läroplan för förskolan och den kommer äntligen lyfta fram barnskötarnas viktiga roll för barns lärande och omsorg på allvar. Den är en glädjande nyheten presenterade regeringen igår. Vilket kommer ha stor betydelse för Sveriges femte största yrkesgrupp: de ovärderliga barnskötarna!

Fortsätt läsa

På en pressträff med utbildningsminister Gustav Fridolin, Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund och Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn presenterade regeringen att de kommer ta beslut om en ny läroplan för förskolan innan valet i september. Vilket innebär att den nya läroplanen kommer träda i kraft hösten 2019.

Regeringens förslag är en omarbetad version av den reviderade läroplanen som lämnades från Skolverket i mars i år. Den tidigare versionen har fått hård kritik från Kommunal i och med att Skolverket då inte tog hänsyn till att barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan och har en avgörande roll för att förskolans verksamhet ska fungera.

Ny läroplan kommer belysa barnskötares roll ytterligare

Det nya förslaget lyfter särskilt fram barnskötares betydelse i förskolan och förtydligar deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande. Barnskötares roll i förskolan är kort sagt central för att läroplanens högt uppsatta mål ska kunna följas. För utan omsorg i förskolan fungerar varken undervisning eller lärande.

På pressträffen betonade Fridolin vikten av att barnskötare känner sig inkluderade att arbeta utifrån läroplanen och att inga arbetsgivare ska kunna misstolka skrivningar i läroplanen för att exkludera – den största yrkesgruppen i förskolan – barnskötare.

Det är välkommet att regeringen nu tar steget, skriver in yrkesgruppen i läroplanen – tydligt definierar yrkesrollen – samt förtydligar vilka som ingår i arbetslaget. Det kommer underlätta i det dagliga arbetet och det kommer underlätta för arbetsgivarna att framöver både behålla och rekrytera ny yrkesskicklig personal.

Regeringens besked är inte bara en glädjande nyhet för 80 000 barnskötare utan för svensk förskola i stort. Både på kort och långsikt.