Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Den nyliberala eran är slut

Den nyliberala eran med skattesänkningar är slut. Kommunal kan tillsammans med övriga fackföreningsrörelsen visa vägen mot framtidens skattesystem.

Den utsagan, och flera andra, levererade f.d. statsminister Göran Persson på gårdagens seminarium om välfärdens finansiering som anordnades av Kommunal på ABF i Stockholm. Syftet med seminariet var att diskutera skattepolitiska reformer kopplat till välfärdens framtida finansiering, där ett papper framtaget av Kommunals utredningsenhet låg till grund. Träffsäkra kommentarer kom också från Cecilia Hermansson, forskare på KTH och ledamot i Finanspolitiska rådet, samt från Ola Pettersson, chefsekonom på LO. Samtalet leddes av Katrine Marçal.

Panelen delade i stor utsträckning Kommunals principiella ingångar om att det måste till skattepolitiska reformer för att öka intäkter, investera i välfärden och minska klyftorna – både geografiskt och mellan individer. I linje med Kommunals skattepapper påpeka både Cecilia Hermansson och Ola Pettersson att de senaste decenniernas växande klyftor i stor utsträckning bottnar i en växelverkan mellan urvattnad kapitalbeskattning (i övre änden av förmögenhetsskalan) och realt fallande transfereringar (i den nedre). Detta måste åtgärdas.

För att tackla klyftor och säkra finansiering förordades såväl förmögenhetsskatt som återinförd (och omgjord) fastighetsskatt. Fastighetsskatten var tidigare det progressiva inslaget på kapitalsidan av det duala skattesystemet – utan det har en stor del av beskattningen blivit platt (och i värsta fall regressiv). ”Nuvarande system är pinsamt”, för att citera Ola Pettersson.

Stort utrymme ägnades annars åt geografiska skillnader och det kommunala utjämningssystemet, en diskussion som Kommunal välkomnar. Den kommunala skattesatsen varierar från 17 procent i Solna till närmare 24 procent i Dorotea – ett gap som forskare härleder till strukturella skillnader (exempelvis andel äldre) snarare än till skillnader service och effektivitet. Som Göran Persson påpekade under seminariet är relationen många gånger helt omvänd: ju högre kommunalskatt, desto sämre service. Nu krävs geografisk omfördelning och större statligt ansvar för likvärdighet, annars kommer konflikten mellan stad och land att skära djupa sår såväl socialt som politiskt.

Det övergripande medskicket från hela panelen var att vi har råd med välfärden. Utan det arbete som görs i välfärden, inte minst av Kommunals medlemmar, fungerar inte arbetsmarknaden i övrigt. Kommunal kommer ta med dessa och flera andra värdefulla synpunkter i arbetet med förbundets syn på framtidens skattepolitik. Stay tuned.