Den steriltekniska enheten är ett nav för patienternas säkerhet

rum_sterilen

Sterilen Vrinnevisjukhuset