Den steriltekniska enheten är ett nav för patienternas säkerhet

korridor_sterilen

Längst ner i källaren ligger sterilen.