Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Den steriltekniska enheten är ett nav för patienternas säkerhet

Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner (VRI) stora kostnader för sjukvården som drabbar både patienter och verksamhet. En säker rengöring, sterilisering och paketering av den medicinska utrustningen är en viktig del i att minska VRI och bidra till en hög patientsäkerhet.

Fortsätt läsa

På Vrinnevisjukhuset i Norrköping är det medarbetarna på den steriltekniska enheten som säkerställer att utrustningen inte orsakar vårdrelaterade infektioner. Den ligger längst nere i sjukhusets källare.

Längst ner i källaren ligger sterilen.

På sterilen arbetar undersköterskor och steriltekniken med tekniskt avancerad utrustning. De diskar den medicinska utrustningen i diskmaskiner, stora som hissar. Med hjälp av pincett och förstoringsglas rengör, granskar och säkerställer de kvaliteten av den medicinska utrustningen. De paketerar, svetsat och steriliserar all utrustning innan den åker tillbaka upp på respektive avdelning. Den allt mer avancerade rengöringsprocessen innebär också en ökad sårbarhet för fel i elnätet, vilket kan orsaka förseningar av leveranserna som i sin tur påverkar avdelningarnas insatser.

Det är viktigt med noggrannhet vid rengöring.

Under de senaste åren har sterilteknikernas betydelse för en patientsäker vårdkedja fått större uppmärksamhet och efterfrågan på deras profession har ökat. Snart kommer alla sjukhusets avdelningar att skicka sin smutsiga utrustning ner till sterilen. De samarbetar redan idag med både Universitetssjukhuset i Linköping och lokala vårdcentraler. Hösten 2017 var det över 70 procent av landstingen som annonserade efter steriltekniker och de fick inte tillräckligt kvalificerade sökande till sina lediga platser. Resultatet blir att sjukhusen rekryterar undersköterskor utan specialistutbilning till steriltekniker och landstingen ser inte ljust på framtiden.

Samtidigt finns det ett stort intresse bland undersköterskor att söka till yrkeshögskolan och det finns absolut ingen brist på behöriga sökande till utbildningen till instrument- och steriltekniker. Under 2016 fanns det över 330 behöriga sökande till de 60 platserna. Just nu finns det ingen lösning på bristen på utbildningsplatser och att täcka arbetsgivarnas rekryteringsbehov går inte i en handvändning. Samtidigt innebär utbildningen en utmaning för vuxeneleverna som ofta kombinerar studier med arbete och familj.

Sterilen Vrinnevisjukhuset

En positiv utveckling avseende yrkesutbildningen till steriltekniker är att Myndigheten för yrkehögskolan har fattat beslut om ett nationellt likvärdigt innehåll. Från och med hösten 2018 ska alla studerande, oavsett utbildningsanordnare, uppnå samma kunskaper, färdigheter och kompetenser. Kommunal är positiv till utvecklingen som säkerställer att alla examinerade har rätt och likvärdig kompetens samtidigt som de är garanterade en profession som är attraktiv i hela landet.

Kommunal kommer att fortsätta arbeta för att fler yrkeshögskoleutbildningar får ett nationellt likvärdigt innehåll som ger ökad tydlighet om tillgång och efterfrågan utifrån individuella och kollektiva behov av yrkes- och verksamhetsutveckling i välfärden. Mer om Kommunals utbildningspolitik hittar ni i den nya rapporten Utbildningsgapet. Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig.