Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Arbetslös= A-kassa

Att arbetslösa oftast får sin försörjning från A-kassan är ett rimligt antagande men tyvärr stämmer det inte idag

Fortsätt läsa

Den 15 maj uppmärksammades arbetslösheten med en egen dag och flera intressanta siffror presenterades. Den mest anmärkningsvärda är att endast 37 procent av de arbetslösa uppfyller kraven för att få A-kassa. För tio år sedan var det 64 procent. Det som oftast ställer till det är att man har svårt att uppnå arbetsvillkoret. Ett villkor som innebär att man ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden i sex månader under en 12 månaders period. Har du exempelvis jobbat motsvarande 40 procent så kan du alltså inte få någon ersättning från a-kassan. Inte heller om du jobbat heltid i fem månader och under 80 timmar resten av månaderna.

Det är tydligt att det finns ett stort reformbehov av arbetslöshetsförsäkringen. Den är inte anpassad till hur arbetslivet ser ut idag med många korta och tillfälliga anställningar. Det är inte rimligt att ha en arbetslöshetsförsäkring som ställer så höga krav att endast en minioritet av de arbetslösa är berättigade till en ersättning. Vid arbetslöshet ska löntagare kunna räkna med att försäkringen träder i kraft och ersätter huvuddelen av inkomstbortfallet. Så är det inte idag. Regelverket är dessutom ofta så snårigt att det är svårt veta om man är kvalificerad till A-kassan eller inte.

Och som om det inte vore nog med att det är få arbetslösa som har A-kassa så är det alltför många som inte kan få en ersättning som baseras på lönen man hade innan arbetslösheten. Även om man har jobbat sex månader så slås inkomsten ut på ett helt år vilket gör att många som faktiskt uppfyller villkoren får en väldigt låg ersättning.

För att fler arbetslösa ska kunna få a-kassa vill Kommunal ha en sänkt tröskel för kvalificering. Det ska räcka med 40 timmars arbete per månad i sex månader, d.v.s. en halvering jämfört med idag. Kommunal vill också se ett bättre beräkningsvillkor. Tiden i anställning som ersättning i A-kassan baseras på bör sänkas till 6 månader vilket också är en halvering från dagens 12 månader.  Det ska alltså vara möjligt att få full ersättning genom sex månaders arbete.

Det finns fler saker som behöver ändras i arbetslöshetsförsäkring för att den ska kunna fungera som den trygghetsförsäkring den är tänkt som. Att minska arbetsvillkoret och förbättra beräkningsvillkoret är dock en bra början.