Medvetenheten om sexuella trakasserier i kontaktyrken måste öka

Utsatts för sexuella trakasserier utifrån förbund

Utsatts för sexuella trakasserier utifrån förbund

Ur LOs rapport: Kvinnlig fägring och machokultur?

Ur LOs rapport: Kvinnlig fägring och machokultur?
Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar