Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Regeringen är på rätt väg – nu måste kursen hållas

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson både den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten, det som många av oss lite slarvigt slår ihop och kallar för vårbudgeten. I den senare av de två föreslår regeringen ändringar av budgeten för 2018, det handlar till exempel om 350 miljoner kronor till välfärdsteknik, 400 miljoner kronor för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer samt 50 miljoner kronor på ungas fritid, däribland verksamheten vid fritidsgårdar. Det är viktiga insatser, och Kommunal har bland annat önskat just satsningar på välfärdsteknik för att förbättra arbetsmiljön och därmed ge mer tid till omsorgen om de äldre.

Nu var dock, enligt mig, inte själva vårändringsbudgeten det mest intressanta utan det var istället det diagram (se bild) som Magdalena Andersson visade. Under den socialdemokratiskt ledda regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, har antalet anställda inom välfärden ökat med fler än 100 000 personer. Ökningen har inte bara skett i antal personer utan även i antalet välfärdsarbetare per capita, vilket innebär att antalet anställda ökar snabbare än befolkningen. Det är nödvändigt för att höja bemanningen i förskolor, på äldreboenden och i sjukvården.

En välfärd med god kvalitet kräver fler anställda. Vi vet att äldreomsorgen är underbemannad. I Kommunals stora medlemsundersökning uppger fler än var tredje undersköterska och vårdbiträde inom äldreomsorgen att bemanningen är otillräcklig varje dag. Detsamma gäller inom barnomsorgen där var tredje barnskötare anser att bemanningen är otillräcklig varje dag. Dessutom är barngrupperna är för stora, sex av tio förskoleavdelningar överskrider Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek.

Kommunal bedömer att det behövs anställas 135 000 fler i välfärden under nästa mandatperiod. Behovet hade givetvis varit ännu större om inte regeringen hade vänt den negativa utvecklingen från 2006 och satsat på välfärden. Politik gör skillnad.

Nu är det nödvändigt att den utstakade kursen som regeringen presenterar i vårbudgeten hålls och att vi även under nästa mandatperiod ser stora satsningar på den gemensamma välfärden.