Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Tobias Baudin: Arbetsseger för arbetskläder

Foto: Fredrik Sandin Carlson För ett år sedan bloggade jag om arbetskläder på 8e mars. Jag konstaterade då att män inom många yrken kan komma till jobbet i kalsonger och...

Fortsätt läsa

Foto: Fredrik Sandin Carlson

För ett år sedan bloggade jag om arbetskläder på 8e mars. Jag konstaterade då att män inom många yrken kan komma till jobbet i kalsonger och bli fullt påklädda av arbetsgivaren. Samtidigt som anställda inom kvinnodominerade branscher som vård, äldreomsorg och barnomsorg betalar ur egen ficka för sina arbetskläder – till och med när lagen ställer krav på vilka kläder de har. Helt oacceptabelt och en mycket konkret illustration på de strukturella orättvisor som råder mellan kvinnor och män.

Därför var det väldigt roligt att just den 8e mars vara med när statsminister Stefan Löfven på Hagagården äldreboende presenterade att det för socialdemokraterna är självklart att personal i vård och omsorg ska få kostnadsfria arbetskläder från arbetsgivaren.  Och att regeringen tänker se till att det blir så.

Idag ska vi förstås framförallt glädja oss åt att Kommunals ihärdiga och långvariga arbete gett resultat. Det är oerhört tillfredsställande att ytterligare ett steg har tagits i kampen för ökad rättvisa för medlemmarna i Kommunal.  Energin som framgången ger ska vi använda för att fortsätta arbetet – det finns oerhört mycket kvar att göra innan jämställdhet mellan könen är en realitet.

I LOs Jämställdhetsbarometer 2017 konstateras att endast 4 av 10 kvinnor i arbetaryrken har en tillsvidareanställning på heltid och de lyfter fram det starka sambandet mellan anställningsform, arbetstid, och lön.

Trygga anställningar. LOs jämställdhetsbarometer visar att de otryggaste anställningarna, vid behov, anställd per timme och allmän visstid, är de som har ökat mest de senaste 20 åren. 2017 hade 58 procent av de tidsbegränsat anställda arbetarkvinnorna en sådan anställning, vilket är en ökning med 28 procentenheter sedan 1997. Kommunal arbetar bland annat för att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas.

Heltidsarbete som norm. Tittar vi på samtliga Kommunals yrkesgrupper så kan vi bara konstatera att sambandet är solklart. Ju fler kvinnor som arbetar i en bransch – desto fler deltider. Och jämför vi med arbetsmarknaden i stort kan jag konstatera att inom äldreomsorgen arbetar 37 procent av all personal heltid, jämfört med 79 procent av samtliga anställda i Sverige. Tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) jobbar Kommunal mot tre mål: Att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid, att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete och att fler av de som har en heltidsanställning, men väljer att jobba deltid, ska vilja kliva upp till heltid.

Värdediskrimineringen måste upphöra. Det är helt oacceptabelt att kvinnodominerade yrken med motsvarande krav på utbildning och arbete som mansdominerade systematiskt lönediskrimineras.  I Kommunals arbete var undersköterskesatsningen ett första steg. Det var en historisk framgång och det ska vi fortsätta med.

Så – det finns mycket kvar att göra. Men för mig är det viktigaste budskapet på den internationella kvinnodagen att det går att förändra – och Kommunal håller på. Vi ger oss inte förrän ojämställdheten förpassats till historieböckerna.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin.