Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Förskolan är en god samhällsekonomisk investering

Jämställdhet i arbetslivet och familjelivet hänger ihop. Delat ansvar för föräldraledighet, hämtningar och lämningar på förskolan, vård av sjukt barn och det obetalda hemarbetet har positiv påverkan på så väl kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden och anknytning till sina barn.

Fortsätt läsa

Svensk arbetsmarknad- och familjepolitik bygger på att det finns ekonomiska drivkrafter att lönearbeta redan tidigt i barnens liv i och med god tillgång till förskola. På så sätt kan fler arbeta och betala skatt.

Förskolan gör det möjligt för småbarnföräldrar att lönearbeta och samtidigt vara just föräldrar. Totalt är 84 procent av alla 1-5åringar är inskrivna i förskolan. I regel är förskolan öppen på dagtid under vardagar men många föräldrar har behov av förskola även innan klockan sju på morgonen eller efter klockan 17 på eftermiddagen samt fler dagar än måndag till fredag.

Varje kommun ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tiden då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Även om fler och fler kommuner erbjuder barnomsorg på obekväma tider – från 118 kommuner år 2010 till 208 kommuner år 2016 – är det inte tillräckligt.

Så många som var femte förälder i arbetaryrken uppger att barnomsorgen sällan eller aldrig är öppen när de arbetar. För lönearbete under kontorstider måndag till fredag är inte en verklighet för alla. Nästan två av tre arbetarkvinnor arbetar en del eller hela sin arbetstid utanför vardagar mellan klockan sex på morgonen och sex på kvällen. Medan närmare 80 procent av tjänstemännen, både kvinnor och män, endast arbetar vardagar mellan klockan 06-18.[1]

Möjligheten för lönearbete på lika villkor – för så väl arbetare som tjänstemän och män som kvinnor – är en fundamental del i en jämställd ekonomisk maktdelning.

Förskolans utformning och tillgänglighet måste fortsätta uppmärksammas för dess betydelsefulla roll för jämställdheten och samhällsekonomin. Barnskötare och förskollärare ser till fler kan arbeta och betala skatt. Det är en god investering.

[1] LO Jämställdhetsbarometern 2018