Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Heltid som norm är bara början

Arbetet för heltid som norm driver fram nödvändiga organisationsförändringar – det har blivit en dragkrok för en bättre arbetsmiljö. På sikt kan det bli en dragkrok för en förändrad arbetsmarknad.

Kommunal och SKL är överens: Tillsvidareanställning på heltid ska bli norm. Det är ett led i att klara kompetensförsörjningen – om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 årsarbetare. Det är också nödvändigt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kruxet är arbetsmiljön. Bland de vanligaste skälen till varför medarbetare arbetar deltid är för att de upplever arbetet som för psykiskt eller fysiskt tungt. Ett annat vanligt skäl är att heltidsarbete inte upplevs som möjligt att kombinera med ansvaret hemmavid.

Heltid som norm ”tvingar” fram lösningar på båda dessa knutar. Om vi börjar med den första. Ska heltid bli norm på allvar måste det till förändringar i arbetsmiljön för att få personalen att orka, vilja stanna och söka sig till välfärdsyrkena. Det börjar arbetsgivarna inse.

Ett sådant exempel är akutvårdsavdelningen på Nyköpings Lasarett. Avdelningen brottades med deltider och inhyrning. För att klara uppdraget om heltid som norm krävdes rejäla organisatoriska förändringar.

De har nu infört hälsosamma arbetsscheman där chefsnivån tar ansvar för en fast schemaläggning där de obekväma passen roteras. Istället för mer OB-ersättning kortas heltidsmåttet om man arbetar mer obekvämt. Tid finns avsatt för reflektion och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Allt för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Och det har gett resultat. Heltid har blivit norm och inhyrningen har upphört. Nu ska modellen spridas till fler verksamheter.

Dygnet-runt-verksamheter som en akutvårdsavdelning eller ett äldreboende ställer höga krav på arbetsmiljön och schemaläggningen om heltid ska kunna bli norm. Det är ett nödvändigt förändringsarbete som nu pågår runtom landet tack vare att vårt kollektivavtal om heltid som norm kräver det.

Den andra knuten handlar om ansvaret hemmavid. Mäns heltidsarbete förutsätts till stor del av kvinnors deltidsarbete. Om kvinnor också ska arbeta heltid, om vi vägrar acceptera att kvinnor får lägre livsinkomster än män, tvingar det fram en annan ”organisatorisk förändring” – schemaläggningen av det obetalda arbetet.

Dristar mig till att säga att Kommunal och SKL:s överenskommelse kan vända allt uppochned. Till det bättre.