Ovägd och standardvägd ojämställdhet – Vad säger lönestatistiken?

värde

Figur 2: Värdediskrimineringen för arbetaryrken på svensk arbetsmarknad (2016)