Ovägd och standardvägd ojämställdhet – Vad säger lönestatistiken?

skillnad

Figur 1: Löneskillnaden mellan kvinnor och män som jobbar inom Landstinget (2016)